Magnus Persson

Enodios

Enodios

Enodios hjälper till med översättning av texter till och från de flesta språk. Genom vårt nätverk av översättare hjälper vi till att koordinera flerspråksöversättningar av t.ex. hemsidor på alla de nordiska/europeiska språken och löpande översättningsuppdrag av t.ex. nyhetssidor och sociala medier.

Vi utför också språkgranskning av texter för att höja kvaliteten på både språket och innehållet genom att vi läser dem med ett utifrånperspektiv med fokus på att den ska vara förståelig, konsekvent och ha hög läsbarhet. Vår specialitet är licentiat- och doktorsavhandlingar som skrivs på engelska.

Grunden i det vi gör är att vi fokuserar på att det budskap kunden vill ska framgå på källspråket är detsamma på målspråket. Därför ser vi det som att vi samarbetar med våra kunder kring deras texter och är måna om att säkerställa att vi lyckats i vårt arbete, varför vårt motto är: ”Vi arbetar vidare med texten tills vår kund är helt nöjd!”

Telefon: 033-7850059
Mail: magnus@enodios.se

Referenser

”Jag är jättenöjd över samarbetet med Enodios. Vi har anlitat dem till flera olika projekt, ofta med tekniskt avancerad text, och får alltid snabb och proffsig hjälp och rådgivning. Jag skulle rekommendera Enodios till alla som behöver hjälp med översättningar.” – Emma Barrstrand, Teamfront AB