Annika Mårtensson

Export Interim

Export Interim

Expert inom export

Jag erbjuder en process som säkrar exportstarten och gör att kunden undviker de fallgropar som finns. Den täcker alla steg från den första interna analysen till första försäljning. Erbjudandet är flexibelt, jag löser de behov i processen som uppdragsgivaren själv väljer. Har exporten redan påbörjats men inte lyft, är det den långsiktiga försäljningen som måste till. Om företaget inte själv löser det, inte har råd att anställa någon kan jag gå in som interim exportsäljare t e x 1 dag/vecka.

Referenser

”Jag träffade Annika av en tillfällighet på ett affärsevent. Kort därefter formulerade vi ett uppdrag med syfte att hitta en distributör för oss i Finland och Baltikum. På kort tid gjorde hon en kartläggning av möjliga samarbetspartners. Det ledde till att vi avtalade med ett företag som vi tyckte var mycket lämpliga som partners. Projektet gjordes tillsammans med Tillväxtverket. Vi uppskattar Annikas professionalism, energi och resultatinriktning.”

Anders Nordangård
Founder, Baoobaoo Leather Production