Roland Svensson

imerge AB

imerge AB

Det viktiga när man sysslar med programmering, systemutveckling, integration, IT-förvaltning och liknande är inte vilka språk du kan programmera i, vilka operativ du kört, vilka databaser du behärskar utan hur väl du förstår de krav och önskemål en verksamhet har, och hur skicklig du är att översätta dessa i välfungerande program. Man behöver inte kunna tala med lärde män på latin, men med bönder och produktionschefer på deras språk. Lyssna, fråga, formulera, diskutera, presentera, prova är mina viktigaste verktyg.

Du vill ha någon som lyssnar när du berättar om dina visioner, önskningar, problem.
Du vill ha någon som diskuterar din verksamhet hellre än tekniska lösningar.
Du vill ha någon som bygger det du har nytta av.
Du vill ha någon som ger dig ett verktyg du förstår och kan uppskatta.
Gott: ring mig.

Telefon: 070-4380804
Referenser

En eftermiddag i maj för några år sedan ringer ITchefen hos en av mina kunder där vi haft en rätt stökig vår; Hej, säger hon: jag har egentligen inget ärende, men ville bara berätta för dig hur glad jag är att du jobbar åt oss.