Kicki Svensson

KicSve AB

KicSve AB

Specialist & Generalist
På en detaljhandelsmarknad under stor transformation kan jag med +20 års branscherfarenhet från detaljhandeln och digital handel erbjuda det unika behovet av antingen specialisten eller generalisten inom inköpsprocesser, försäljningsanalys, sortimentsutveckling, lagerstyrning, allokering och digital analys.

Verktygslåda med helhetsperspektiv
Stor flexibilitet och bredd inom såväl operativa som strategiska frågor och uppgifter.
En styrka i kombinationen av bred erfarenheten av helhetsperspektivet för både processer och affärsmannaskap med fokus på affärens vision och mål. Med kundglasögonen på en ständig strävan att skapa relevanta erbjudanden som ger kundnytta och utvecklad kundnöjdhet.

Nyfikenhet & Engagemang
Med ett personligt och ödmjukt samarbete tillsammans med kunden är jag engagerad och brinner för att entusiasmera, väcka nyfikenheten till innovation och bidra till optimerade resultat och kompetensutveckling. 

Samarbeten
Genom nära samarbete med branschkunniga konsulter och nätverk erbjuder vi tillsammans en bredare portfölj av etablerade samarbetsformer och kompetenser för olika typer av uppdrag och behov av erfarenheter. Nya möjligheter runt hörnet!

Telefon: +46 705 23 33 81
Mail: kicki.svensson@kicsve.se