Lena Höijer Bröms

Företagsutveckling

Företagsutveckling

ERFAREN KONSULT / EXTERN RESURS MED HELHETSPERSPEKTIVET I CENTRUM FÖR DITT/ERT FÖRETAG OCH FÖRTAGANDE.

  • Analys/konditionstest/genomlysning av Ditt/Ert företags status, inkl. effektkartläggning, prognos; möjligheter,risker, utmaningar. Hjälp att skapa tydligare struktur i verksamheten för att frigöra tid till Er som ägare och/eller VD-för att Ni ska kunna jobba hållbart och med det Du/Ni gör bäst/brinner för. Troligtvis behöver Du/Ni också hjälp med att utforma strategier för organisationsuppbyggnad, i takt med ökad efterfrågan på Era produkter? Dvs. tillförande av rätt kompetens i rätt skede-för en hållbarare tillväxt mot önskat mål.
  • Extern mötesledare, moderator.
  • Rekrytering.Ledande befattningar och andra nyckelroller. Där varje ny medarbetare är avgörande för ett mindre företags tillväxt/framgång.
  • Externt stöd/medlare i mer eller mindre låsta situationer och där svåra frågor behöver ställas för att lösa konflikten. Objektivt och konstruktivt -för alla inblandade parter.
  • Styrelseuppdrag. Kompetens: Bolagstyrning. Företagskultur; Organisation, Ledning, Human Resources, Kompetensförsörjning, Employer Branding.
  • Mentor och Bollplank. Vardagliga som långsiktiga frågeställningar (Vi hittar gemensamt en form av abonemang/avtal och som passar Dina/Era önskemål, verksamheten och utifrån det skeende Du/Ni befinner Dig/Er i.)

Telefon: 0703-89 32 10
Mail: lena@alvakerdesign.se

Referenser

”Lena är väldigt inkännande och ganska omgående in i uppdraget ställde hon djupgående frågor- sådana som jag egentligen aldrig har tid att reflektera över till vardags- men som i detta fallet gjorde att jag med hennes hjälp snabbt fick upp ögonen för de områden på ”företagskartan” som behövdes justeras eller fyllas i för att skapa struktur i den dagliga driften. Och eftersom mina föräldrar fortfarande är delägare och till liten del fortfarande jobbar i företaget passade jag även på att bolla lite frågor om hur jag ska tänka kring att täcka upp med den kompetens de besitter, nu när de aviserat att de vill vara pensionärer på heltid i och med årsskiftet 2021/2022. Vi ska titta vidare på hur kommande rekryteringar ska utformas och jag har på Lenas inrådan tagit beslut om att det är dags att ta in den första externa styrelseledamoten i bolaget.”