MOD till handling

MOD till handling

Ekstrand media och Agera & leverera har tillsammans tagit fram konceptet MOD till handling.

MOD står för Medvetenhet, Omställning och Drivkraft. Det handlar om att jobba med vårt mod, drivkrafter, känslor och tankar. Vi jobbar med att stärka självförtroendet, självkänslan och att acceptera vårt läge. Vad är viktigt för mig, gör jag det jag vill och vill jag det jag gör?