Monica Olsson Rydh

Monicas Skrivbyrå

Monicas Skrivbyrå

Jag formulerar ditt företags samtliga textdelar för alla tänkbara mediekanaler, som till exempel: Hemsidor, sociala medier, pressreleaser och redaktionellt material. Genom att jag själv har jobbat i ett flertal branscher såsom: Äldrevård, tandvård, handel, industri och reklam har jag ett gott hum om hur olika branscher och företagskulturer fungerar. Detta tror jag hjälper mig i vårt möte när jag får ta del av bakgrundsmaterialet till det jag ska skriva om. Jag kan även hjälpa till med: Marknadsföringsstrategi, val av mediekanaler och förändring eller förädling av varumärket. Genom min idérikedom och mitt sätt att gå på tankestigar som inte redan är upptrampade kan jag hjälpa till att brainstorma kring hur ditt företag kan synas och dra till sig kunder framöver. Där är jag gärna ett bollplank. Jag har mångårig erfarenhet av att skriva: Reklamtexter, redaktionella texter, krönikor, humormanus, låttexter samt skönlitterära texter. När det kommer till att formulera sig så ska jag be att få rekommendera mig!