Teresa Benkarcik

Teresa Benkarcik

Min passion är att se människan växa som individ, i grupp och på organisationsnivå. Min special utbildning med processinriktad ”stress – kris och konflikterhantering” är att tidigt agera, vända blicken inåt och fastställa möjligheter.

Min spetskompetens är att synliggöra och belysa ”risk – missbruk och beroendehantering” med de allvarliga skador och konsekvenser som individer och verksamheter drabbas av.
Jag erbjuder genuin sakkunskap för verksamheter med behov av coaching stöd, ökad kunskap föreläsning och/eller utbildning.

I mänskliga situationer finns alltid en orsak och verkan. Min kunskap, erfarenhet och utbildning grundar sig på egna anställningar, eget företagande tillsammans med min nyfikenhet på utbildning och planerade och strukturerade förändringsprocesser med beprövade metoder. Och jag väljer främst att titta på vilka styrkor som individen- gruppen och ledarskapet ruvar på.  Mina tjänster riktar jag till mindre och medelstora företag.

Telefon: +46 72 565 26 10
Mail: teresa@winwinkonsult.se

Referenser

Du har så mycket att ge andra och jag hoppas verkligen att många får ta del av dina tjänster och din enorma kunskap. Lycka till!
Susanne Ekstrand

Tusen tack- det var en lärorik, inspirerande och intressant föreläsning.
Annica L med kollegor