Försäljning

Kicki Svensson
KicSve AB

En unikare kombination av specialiserad generalist inom Retail. Lönsamhet och optimering genom hela affärsprocessen.