Företagsutveckling

Teresa Benkarcik
WinWin Konsult

Min kunskap- Din erfarenhet löser frågor med konkreta svar i en öppen kommunikativ kris konflikt- och missbrukshantering.

Lena Höijer Bröms
Management/Företagsutveckling

ManagementKonsult. Helhetsgrepp för ett bättre fungerande företag och företagarvardag. Analys,Styrning,Struktur,Strategi.

Kicki Svensson
KicSve AB

En unikare kombination av specialiserad generalist inom Retail. Lönsamhet och optimering genom hela affärsprocessen.

Sture Hellstrand
AB Client Development

Är ditt bollplank och ger stöd i företagsutveckling: ”Sture Hellstrand ger företag råd att ha ännu mera råd”

Mikael Peterson
Akademin AB

Hjälper företag och ägare att utveckla sin verksamhet och nå sin ambition!